Zoek op

levensverzekering

financiële zaken consumenten en producenten: verzekering waarbij de verzekeraar een bepaalde geldsom aan een begunstigde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=levensverzekering

levensverzekering

verzekeringsrecht: verzekering waarbij de verzekeraar een bepaalde geldsom aan een begunstigde of belanghebbende uitkeert ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=levensverzekering

levensverzekering

verzekeringsrecht: verzekering waarbij de verzekeraar een bepaalde geldsom aan een begunstigde of belanghebbende uitkeert ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/levensverzekering

levensverzekering

de levensverzekering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈlevə(n)sfərzekərɪŋ] Verbuigingen:   levensverzekering|en (meerv.) verzekering waarbij geld wordt uitbetaald op een bepaalde datum of als degene die verzekerd is doodgaat ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/levensverzekering

Levensverzekering

Een levensverzekering is de verzamelnaam voor alle verzekeringen die te maken hebben met het leven, de dood en de uitvaart van een mens. De meest bekende voorbeelden van levensverzekeringen zijn de lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Levensverzekeringen kunnen worden opgesplitst in twee soorten. Het eerste ...
Gevonden op https://www.finler.nl/levensverzekering/

LEVENSVERZEKERING

1) Overlijdensverzekering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEVENSVERZEKERING/1

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een ongevallenverzekering is in de meeste landen géén levensverzekering (zie onder andere artikel 7:975 BW). Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensverzekering

Levensverzekering

Een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer. De verzekeraar verplicht zich tot het doen van geldelijke uitkeringen, periodiek of ineens, op een bepaalde datum of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij overlijden. De verzekeringsnemer verplicht zich tot het betalen van premie.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1100

Levensverzekering

Verzekering die aan het einde van de looptijd - of eerder, in geval van overlijden - een vooraf overeengekomen uitkering doet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Levensverzekering

Een levensverzekering is een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Levensverzekering

Overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer waarbij de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt een bepaald bedrag aan kapitaal te betalen aan een in de overeenkomst vermelde begunstigde, mits de premies worden betaald. Het kapitaal zal worden betaald in geval van overlijden van de persoon op wiens naam de verzekeri...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Levensverzekering

De levensverzekering is een contract tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. De verzekeraar verbindt zich ertoe om aan een begunstigde bepaalde sommen te betalen afhankelijk van het al dan niet in leven zijn van de verzekerde op een bepaald tijdstip. De verzekeringnemer van zijn kant verbindt zich ertoe de overeengekomen premie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Levensverzekering

Dit is een in art. 7:975 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip: de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. Er zijn verschillende vormen van levensverzekering, die hetzij een risicoverzekering hetzij een kapitaalverzekering h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die tot uitkering komen bij het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_l.asp

Levensverzekering

Een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

levensverzekering

verzekering die uitbetaalt als iemand overlijdt vb: ze hebben een levensverzekering afgesloten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=levensverzekering

Levensverzekering

Dit is een in art. 7:975 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip: de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een verzekerde, of met de ver...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Levensverzekering

Verzekering de uitbetaalt als de verzekerde overlijdt (zoals een uitvaartverzekering) of juist op een bepaalde datum nog in leven is (zoals een pensioenverzekering).
Gevonden op https://uitvaartverzekeringwijzer.net/levensverzekering
Geen exacte overeenkomst gevonden.