Zoek op

lijfrente

financiële zaken consumenten en producenten: periodieke uitkering aan een begunstigde, meestal vanaf zijn pensioengerechtigde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=lijfrente

lijfrente

verzekeringsrecht: periodieke uitkering aan een begunstigde, meestal vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd tot aan zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=lijfrente

lijfrente

verzekeringsrecht: periodieke uitkering aan een begunstigde, meestal vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd tot aan zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lijfrente

lijfrente

de lijfrente zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['lɛifrɛntə] Verbuigingen:   lijfrente|n, lijfrente|s (meerv.) bedrag dat je tot je dood maandelijks ontvangt en waarvoor je eerder in je leven hebt gespaard Voorbeeld:   `lijfrenteverzekering` © Kernerm...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/lijfrente

Lijfrente

Lijfrente of lijfrenteverzekering is een manier om je te verzekeren van extra inkomen op een bepaald moment. Bij lijfrente betaal je periodiek of eenmalig premie aan verzekeringsmaatschappij. Door premie te betalen bouw je lijfrente op die vanaf een afgesproken moment wordt uitgekeerd. De meeste mensen sluiten een lijfrenteverzekering af als aanvul...
Gevonden op https://www.finler.nl/lijfrente/

Lijfrente

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling. De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of le...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfrente

Lijfrente

[Nederland] - Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten behandelt de lijfrente in titel 7.18. De definitie staat in artikel 990: Lijfrente wordt meestal gevestigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering, maar kan onder andere ook ontstaan door schenking of door testamentaire beschikking. Op een levensver...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfrente_(Nederland)

Lijfrente

Een lijfrente is een recht op vaste periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigen. Dit kan worden vergeleken met de uitkering van een pensioenregeling.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Lijfrente

Lijfrente

Een periodieke uitkering die afhankelijk is van het in leven zijn van een of meerdere personen. Het is de aanspraak op een reeks vaste of met een vast percentage stijgende en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/lijfrente

lijfrente

geldbedrag dat je regelmatig krijgt, zolang je leeft vb: hij heeft zijn AOW en hij ontvangt lijfrente
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lijfrente

Lijfrente

Aanspraak op een reeks vaste periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt. Dit is een in art. 7:990 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip. Te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling. De aanspraak is afhankelijk van het leven van een of meer personen. Onderscheiden kunnen worden de zuivere lijfrente en de...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Lijfrente

Een periodieke uitkering (bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar) die iemand ontvangt gedurende het leven van hemzelf of van een ander.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10112

Lijfrente

Een levensverzekeringsvorm waarbij de uitkering van het opgebouwde kapitaal of verzekerde bedrag bij overlijden verplicht periodiek wordt uitgekeerd in een vooraf vastgestelde termijn en looptijd. Er is een mogelijkheid de premies af te trekken van de belasting of de uitkering onbelast te maken voor de fiscus.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Lijfrente

Een periodieke uitkering die afhankelijk is van het in leven zijn van een of meerdere personen. Sommige lijfrenten zijn fiscaal gefacilieerd, dat wil zeggen dat de betaalde premie of koopsom als persoonlijke verplichting aftrekbaar is. Aan deze lijfrenten worden echter wel extra eisen gesteld. Zie ook: gefacilieerde lijfrenten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Lijfrente

Aanspraak op een reeks vaste (of met een vast percentage stijgende) en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen en hoeft nog niet te zijn ingegaan. Een lijfrente kan niet worden afgekocht of vervreemd en kan niet als voorwerp van zekerheid die...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Lijfrente

Dit is een in art. 7:990 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip: het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijk recht op een periodieke uitkering in geld. Onderscheiden kunnen worden de zuivere lijfrente en de gerichte lijfrente.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Lijfrente

Lijfrente is een bedrag dat meestal maandelijks uitgekeerd wordt tot het overlijden. Het is te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling. Lijfrente kan opgebouwd worden door premies te betalen. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11447
Geen exacte overeenkomst gevonden.