Zoek op

limietorder

financiële zaken: Opdracht tot koop of verkoop op de effectenbeurs tegen een limietkoers (Schöndorff c.s.). - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=limietorder

Limietorder

Limietorder is een term die gehanteerd wordt in de handel in effecten. Het is één van de ordertypen die mogelijk is in het handelssysteem op de Nederlandse beurs, het NSC. Een limietorder (Engels: limit order) wil zeggen dat bij het opgeven van de order aan de broker er een limiet voor de prijs opgegeven wordt. Betreft het een kooporder, dan gee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Limietorder

Limietorder

De is een order met prijslimiet. De belegger wil minimaal de limietprijs ontvangen bij een verkooporder of maximaal de limietprijs betalen bij een kooporder.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/limietorder

Limietorder

Aan- of verkoop van effecten tegen een limietkoers die de ordergever heeft opgegeven. Het limietorder wordt minstens tegen de vastgestelde limiet uitgevoerd (kooporder: uitgevoerd tegen de opgegeven prijs of lager en verkooporder: uitgevoerd tegen de opgegeven prijs of hoger).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Limietorder

Dit order mag niet worden uitgevoerd boven een bepaalde koers als het om een aankooporder gaat, of onder een bepaalde koers, als het om een verkooporder gaat.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Limietorder

Een order waarbij een bepaalde prijslimiet wordt opgegeven. De belegger wil minimaal de limietprijs ontvangen (bij een verkooporder) of maximaal de limietprijs betalen (bij een aankooporder).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10374
Geen exacte overeenkomst gevonden.