Zoek op

maatregel

de maatregel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['matrexəl] Verbuigingen:   maatregel|en (meerv.) besluit over hoe iets wordt opgelost of veranderd Voorbeelden:   `maatregelen treffen tegen de verkeersoverlast`, `noodmaatregel`Dat zijn geen halve maatregelen.&...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/maatregel

MAATREGEL

1) Afgemeten voorschrift 2) Bepalende beslissing 3) Beschikking 4) Beslissing waarmee men iets bepaalt 5) Besluit 6) Handeling 7) Handelwijze 8) Ordenende handeling 9) Ordening 10) Regel 11) Regeling 12) Schikking 13) Verordening 14) Voorziening 15) Wet
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MAATREGEL/1

maatregel

schikking
Jaar van herkomst: 1734 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

maatregel

beslissing waardoor men iets regelt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/maatregel

maatregel

voorschrift waarmee je iets probeert te bereiken vb: hij mag niet naar huis met de kerst, dat is een harde maatregel
een maatregel nemen [besluiten wat er gebeurt]
dat zijn geen halve maatregelen [er verandert veel door]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=maatregel

Maatregel

Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechte...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Maatregel

De aanwezige technische en organisatorische voorzieningen om de risico’s van zware ongevallen te beheersen. Deze kunnen zijn toegespitst op een insluitsysteem (specifiek) of op de gehele inrichting van toepassing zijn (generiek).
Toelichting: om aangemerkt te worden als LOD dient een apparaat, systeem of actie:
effectief te zijn in het voor...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10186

maatregel

Def.: actie die genomen moeten worden om de doelstellingen te halen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

maatregel

Def.: activiteiten die worden uitgevoerd ter verbetering van werken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

maatregel

Def.: beheersactiviteit (enkelvoudig) ten behoeve van het op het gewenste kwaliteitsniveau houden of brengen van de vastgestelde functies van een watersysteem. Toelichting: De maatregelen kunnen bestaan uit werkzaamheden in het kader van aanleg, verbetering, herstel, variabel onderhoud, vast onderhoud, en andere activiteiten, die voor...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Maatregel

Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11109
Geen exacte overeenkomst gevonden.