Zoek op

mandaatgebied

mandaatgebied zelfst.naamw. gebied, dat tijdelijk door een andere staat wordt bestuurd Bron: Wikiwoordenboek - mandaatgebied. SpellingCorrect gespeld: 'mandaatgebied' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden be...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/mandaatgebied

mandaatgebied

Gebied dat door de Verenigde Naties of zijn voorganger de Volkenbond onder beheer van een van de lidstaten is gesteld om de politieke, economische en sociale vooruitgang van de in dat gebied levende volkeren en hun geleidelijke ontwikkeling naar zelfbestuur en onafhankelijkheid te verzekeren. Zie ook Palestina.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/mandaatgebied

Mandaatgebied

Een mandaatgebied of kortweg mandaat is de voogdij na de Eerste Wereldoorlog op basis van artikel 22 van het Handvest van de Volkenbond, die door verschillende staten (mandatarissen) werd uitgeoefend. Deze voogdij werd uitgeoefend over voormalige Duitse koloniën en delen van het vroegere Ottomaanse Rijk, onder toezicht van de mandatencommissie va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied
Geen exacte overeenkomst gevonden.