Zoek op

Manicheërs

Let op: Spelling van 1858 Lat., manichaei, aanhangers van den Perzischen wijsgeer Manes. Zij stelden twee grondwezens, een goed (het licht), en een kwaad (de duisternis), en zochten deze hunne grondstellingen met de Christelijke godsdienst te vereenigen. Schertsen-derwijze leiden sommigen het van manen ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Manicheërs

Volgelingen van Mani; wijd verspreide groep gnostich denkende mensen.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.