Zoek op

Marktmacht

In de economie is de marktmacht van een deelnemer aan de markt, de mate waarin die deelnemer zich onafhankelijk van de andere marktspelers kan gedragen. Meestal wordt de term toegepast op aanbieders van goederen of diensten, om de mate aan te duiden waarin de aanbieder een prijs kan vragen die beduidend boven zijn eigen kosten ligt. Regulatoren en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktmacht

Marktmacht

Binnen de Europese Unie is er sprake van marktmacht indien een onderneming dusdanig sterk is, dat hij zich onafhankelijk kan gedragen ten opzichte van andere ondernemingen. De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie s...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Marktmacht
Geen exacte overeenkomst gevonden.