Zoek op

marktvorm

markten en prijzen, consumenten en producenten: Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=marktvorm

Marktvorm

Bepaalde combinatie van concurrentieomstandigheden op de markt.
Gevonden op https://www.finler.nl/marktvorm/

Marktvorm

Een marktvorm is het geheel van omstandigheden waaronder ondernemingen met elkaar concurreren. == Marktvormen == Wanneer een markt bepaalde kenmerken vertoont, spreekt men van een marktvorm. Markt staat hier voor het geheel van vraag en aanbod van een product; we hebben het over abstracte markten. Om welke marktvorm het gaat wordt in hoofdzaak bep...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktvorm

Marktvorm

Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder de concurrentie plaats vindt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/marktvorm

marktvorm

wordt bepaald door het aantal aanbieders (en vragers), aard van het goed, de doorzichtigheid van de markt, en de toe- en uittredingsmogelijkheden. Het zijn de totale omstandigheden waaronder de producenten met elkaar concurreren. De volgende marktvormen zijn te onderscheiden: volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, homogeen oligopolie,...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Marktvorm

(1) Omstandigheden waaronder een onderneming haar producten verkoopt. We denken hierbij aan omstandigheden met betrekking tot het aantal marktpartijen, de mogelijkheid van toetreding van nieuwe ondernemingen, de prijsgevoeligheid van de vraag, de grootte van de marktpartijen en de aard van het product. Meestal hanteert men alleen het aantal aanbied...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Marktvorm

(2) Op grond van een aantal objectieve omstandigheden is er een aantal typen van prijsvorming in een markt te bepalen. Deze typen noemt men marktvormen, de belangrijkste van de objectieve omstandigheden zijn het aantal aanbieders en de aard van de goederen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Marktvorm

(3) Wordt bepaald door het aantal aanbieders (en vragers), aard van het goed, de doorzichtigheid van de markt, en de toe- en uittredingsmogelijkheden. Het zijn de totale omstandigheden waaronder de producenten met elkaar concurreren. De volgende marktvormen zijn te onderscheiden: volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, homogeen oligopo...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.