Zoek op

mechanisatie

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: houdt het invoeren in van machines, waarbij de mens nog een belangrijke rol ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=mechanisatie

mechanisatie

mechanisatie zelfst.naamw. economie het vervangen van handmatige handelingen door het gebruik van machines Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'mechanisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 10 definiti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mechanisatie

MECHANISATIE

1) Bewerktuiging 2) Inrichting 3) Vervanging van arbeidskrachten door machines 4) Verwerktuiglijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MECHANISATIE/1

mechanisatie

toepassen van machines waarbij menselijke bediening nodig is
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Mechanisatie

Het overgaan van handmatig produceren naar het machinaal produceren van een product.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

mechanisatie

Mechanisatie is het vervangen van menselijke en dierlijke arbeid door machines. De mens werkt dan met de machine.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm

Mechanisatie

Het vervangen van menselijke arbeid door machines. Het leidt tot werkloosheid onder veelal ongeschoolde arbeidskrachten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

mechanisatie

Outillage met machinerie, vooral om menselijke of dierlijke lichamelijke arbeid te vervangen.
Categorie: Functionele activiteiten > met technologie verwante functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Mechanisatie

Het vervangen van arbeidskracht door machines.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Mechanisatie

Ingebruikname van gereedschappen en machines om het produktieproces te verbeteren, inspelend op de ontwikkelingen van bedrijf en beschikbare techniek.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

mechanisatie

houdt het invoeren in van machines, waarbij de mens nog een belangrijke rol speelt. Bij mechanisatie neemt de productiviteit toe, maar is ook mede afhankelijk van het arbeidstempo. Het invoeren van machines heeft ook invloed op de arbeidsverdeling, die hiedoor nog verder wordt doorgevoerd. Wanneer invoering van machines tot gevolg heeft dat de ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

mechanisatie

houdt het invoeren in van machines, waarbij de mens nog een belangrijke rol speelt. Bij mechanisatie neemt de productiviteit toe, maar is ook mede afhankelijk van het arbeidstempo. Het invoeren van machines heeft ook invloed op de arbeidsverdeling, die hiedoor nog verder wordt doorgevoerd. Wanneer invoering van machines tot gevolg heeft dat de mens...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Mechanisatie

[Nederlands] Handarbeid vervangen door machinale arbeid
Gevonden op https://quizlet.com/84587127/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.