Zoek op

mededelingsplicht

vermogensrecht: verplichting om informatie te verschaffen of mededelingen te doen. Bijv. diegene die in een geding een beroep ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mededelingsplicht

Mededelingsplicht

[verzekering] - De mededelingsplicht is de verplichting van de verzekeringnemer om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken. De Nederlandse wet omschrijft deze verplichting in artikel 7:928 lid 1 BW als volgt: De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mededelingsplicht_(verzekering)

Mededelingsplicht

U moet het vragenformulier van de verzekeraar eerlijk invullen.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

Mededelingsplicht

Dit is de in art. 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen verplichting voor de verzekeringnemer om vóór het sluiten van de overeenkomst van verzekering aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Mededelingsplicht

Op grond van art. 7:928 t/m 7:930 BW moet verzekeringnemer alle feiten die hij kent of behoort te kennen mededelen aan de verzekeraar. Dit noemen we de 'mededelingsplicht'. Ontdekking van het niet nakomen van de mededelingsplicht: voordat het risico zich voordoet of nadat het risico zich voordoet -> in beide gevallen moet de verzekeraar binnen 2 ma...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.