Zoek op

mediation

mediation: Engels: vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige -de mediator- de onderhandelingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mediation

mediation

echtscheidingsbemiddeling: vakgebied dat voornamelijk met het echtscheidingsrecht samenvalt; de (ex)partners trachten d.m.v. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mediation

mediation

mediation: bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de onderhandelingen tussen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mediation

mediation

Een vorm van buitengerechtelijke geschillenoplossing (in de Nederlandse literatuur naar Amerikaans voorbeeld dikwijls aangeduid als Alternative Dispute Resolution (ADR), zie ook arbitrage en bindend advies). Bestaat uit een geïndividualiseerde niet-bindende geschillenprocedure, waarbij een onderhandelingstechniek wordt gebruikt die is gericht op h...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/mediation

MEDIATION

1) Bemiddeling
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDIATION/1

Mediation

Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd. 
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Mediation

Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict zonder tussenkomst van de rechter.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Mediation

Mediation is een vorm van geschillenbemiddeling waarbij partijen een conflict met behulp van een onafhankelijke derde partij (een mediator) zelf proberen op te lossen. Ze leggen de zaak dan niet voor aan de rechter. De mediator zorgt niet zelf voor de oplossing, maar begeleidt de partijen tot een oplossing van het conflict. Vaak is de mediator zelf...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/mediation/

Mediation

Mediation is een wijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator helpt om de partijen zelf hun conflict te laten oplossen. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10077

Mediation

Het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Mediation

Een proces waarin twee of meer partijen in een conflict door een door hen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige - de mediator - worden geholpen om een overeenkomst ter beëindiging van hun conflict te bereiken. ~ Zie ook: Mediator.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Mediation

Mediation is bemiddelen, het oplossen een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. De bemiddelaar doet echter geen uitspraken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Mediation

(e). Bemiddeling. Een mediator (onafhankelijke conflictbemiddelaar) staat tussen de partijen en probeert de partijen bij elkaar te brengen om zelf tot een gezamenlijke oplossing van het geschil te komen. De mediator doet geen bindende uitspraak, maar laat de partijen zelf bepalen hoe de oplossing eruit zal zien. Dit in tegenstelling tot arbitrage o...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Mediation

Een vorm van conflictoplossing waarbij personen die in een conflict zijn betrokken, proberen onder leiding van een neutrale derde (mediator) tot een oplossing te komen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11062

Mediation

Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Ook: alternatieve geschilbeslechting of ADR. Zie ook voor meer infornatie: Mediation
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Voor vrijwel elk geschil is een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. VoordeelHet voordeel van mediation bij een echtscheiding is dat er veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan in een juridische procedur...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11319
Geen exacte overeenkomst gevonden.