Zoek op

meditatie

de meditatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [medi'ta(t)si] Verbuigingen:   meditatie|s (meerv.) poging om je werkelijke zelf te ervaren © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'meditatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/meditatie

MEDITATIE

1) Beschouwing 2) Bespiegeling 3) Bezinning 4) Contemplatie 5) Deel van een godsdienstoefening 6) Gepeins 7) Godsdienstige overdenking 8) Inwendige beschouwing 9) Nabetrachting 10) Overdenking 11) Overpeinzing 12) Overweging 13) Poging om je werkelijke zelf te ervaren 14) Spirituele oefening 15) Toewijding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDITATIE/1

Meditatie

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm. In de 20e eeuw ontstond in het westen hernieuwde belangstelling voor meditatie en bewustzijnsverruiming. Meditatie is nu vooral bekend uit het hindoeisme en boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de doele...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie

Meditatie

Mediteren is innerlijke stilte maken, bewust worden van de opkomende gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, en die laten wegvloeien om te komen tot een 'leegheid', waarin nieuwe inzichten zich aandienen. Meditatie is de geest zuiveren, de absolute vrijheid verwerven los van elke beperking vanuit angst, illusie of verlangens, wat de u...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Meditatie

Meditatie

overweging, beraadslaging.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Meditatie

Let op: Spelling van 1858 meditatio, Lat., bepeinzing, bespiegeling. Meditatief, nadenkend, bespiegelend. Mediteren, overdenken, bepeinzen, wikken en wegen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Meditatie

Meditatie is een concentratieoefening die moet leiden tot een bewustzijnsverandering. Deze wordt gekenmerkt door een toename van de tegenwoordigheid van geest en een meer geïntegreerd zelfbeeld. Meditatie kan de symptomen van een ziekte op twee manieren verlichten: door de geest tot rust te brengen en herhaalde negatieve boodschappen te elimineren...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7Bdc769a43-df2b-476e-86d6-3613485a5cd0%7D

meditatie

oosterse methode waarbij je je heel sterk concentreert op je innerlijk vb: door die meditatie ben ik veel rustiger geworden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=meditatie

Meditatie

serieuze overweging overeenkomstig een plan. Het tot het hier en nu terugleiden van de geest. De bewuste handeling van het gelijkrichten van de geest met de (waarden, kennis, individuele en sociale werkelijkheid van de) ziel. Omdat met meditatie een proces van deconditionering op gang wordt gebracht, wordt de energie die door het proces vrijkomt ge...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Meditatie

[Levensbeschouwing] Concentratieoefening met het doel inzicht te krijgen en de geest sterker te maken.
Gevonden op https://quizlet.com/112995036/levensbeschouwing-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.