Zoek op

meerwerk

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: door de opdrachtgever aan de aannemer gevraagd werk dat buiten het bestek ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=meerwerk

meerwerk

bouwrecht: door de opdrachtgever aan de aannemer gevraagd werk dat buiten het bestek en dus het begrote bouwbedrag valt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=meerwerk

meerwerk

bouwrecht: door een opdrachtgever aan de aannemer gevraagd werk dat buiten het bestek en dus het begrote bouwbedrag valt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/meerwerk

MEERWERK

1) Extra arbeid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEERWERK/1

meerwerk

Meerwerk is het extra, niet begrote werk dat tijdens de bouw wordt uitgevoerd. Een extra tegelrandje of stopcontact is meerwerk. Vraag de aannemer vooraf wat de consequenties zijn, zowel financieel als organisatorisch als bouwtechnisch. Vaak komt meerwerk nogal duur uit, niet alleen omdat het niet begroot en niet ingepland is, maar ook omdat meerwe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Meerwerk

Bij een nieuwbouw woning kunnen buiten het bestek op verzoek extra werkzaamheden worden verricht, zoals een luxere badkamer, duurdere tegels e.d. Het is mogelijk het extra bedrag wat hiermee gemoeid is mee te financieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Meerwerk

Bij nieuwbouw wordt op verzoek van de koper meerwerk verricht dan in het bestek is voorzien.
Meerwerk is meestal relatief duur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Meerwerk

Extra werk voor de aannemer dat van tevoren niet is begroot (bijvoorbeeld extra stopcontacten of duurdere kranen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10799

Meerwerk

Zie Meer- en minderwerk.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Meerwerk

Meerwerk

Bij nieuwbouwwoningen kan op verzoek van de koper meerwerk worden verricht dan in het bestek is voorzien. Het is mogelijk dat het hierdoor te lenen bedrag verhoogd moet worden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/meerwerk

Meerwerk

Meerwerk is een verzamelnaam voor de extra werkzaamheden die bij een nieuwbouw woning kunnen worden verricht. Het gaat hierbij om werkzaamheden waar in het bestek niet in is voorzien.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_m.asp

Meerwerk

bij nieuwbouw wordt op verzoek van de koper meerwerk verricht dan in het bestek is voorzien. Meerwerk is meestal relatief duur.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/M

Meerwerk

Meerwerk zijn de kosten waarmee u wordt geconfronteerd als u meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien. Meerwerk kan ervoor zorgen dat u uw hypotheekbedrag moet verhogen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.