Zoek op

meineed

strafrecht: valse eed. Getuigen die niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed. ~ is een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=meineed

meineed

strafrecht: getuigen die niet de waarheid spreken bij de rechtbank, nadat zij de eed of de belofte hebben afgelegd om de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/meineed

meineed

Term uit het strafrecht . Tijdens een rechtsproces leggen getuigen de eed (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig) of de belofte (Dat beloof ik) af. Daarmee verklaren zij dat zij de waarheid en niets anders dan de waarheid zullen spreken. Wanneer de getuige desondanks niet de waarheid spreekt als hij daarnaar wordt gevraagd, is er sprake van meineed; ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/meineed

meineed

meineed zelfst.naamw. de verkondiging van één of meerdere leugens terwijl men heeft gezworen de waarheid te vertellen    Voorbeeld: `Daar heb je bijvoorbeeld een koopman, een soldaat of een rechter die meent dat door het offeren van één muntje uit zoveel behaalde buit de hele poel va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/meineed

MEINEED

1) Eedbreuk 2) Gerechtelijke leugen 3) Rechtskundige term 4) Rechtsterm 5) Schenden van een eed 6) Vals getuigenis 7) Valse belofte 8) Valse eed 9) Valse gelofte 10) Valse getuigenis 11) Valse verklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEINEED/1

Meineed

Meineed wordt gepleegd wanneer een getuige opzettelijk niet de waarheid spreekt, nadat de eed of de belofte is afgelegd. Dat kan zowel in een strafzaak als in een civielrechtelijk proces voorkomen en ook als getuigen een verklaring onder ede voor een bijzondere onderzoekscommissie moeten afleggen, zoals in Nederland bijvoorbeeld bij een parlementa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Meineed

meineed

•de verkondiging van één of meerdere leugens terwijl men heeft gezworen de waarheid te vertellen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/meineed

meineed

valse eed
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Meineed

Valse eed. Getuigen die niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Meineed

Het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede, doch dit is alleen strafbaar wanneer een wettelijk voorschrift de verklaring onder ede vordert of wanneer een wettelijk voorschrift aan de verklaring onder ede rechtsgevolgen verbindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Meineed

Meineed wordt gepleegd indien een persoon onder ede een verklaring aflegt die niet rijmt met de waarheid. Wanneer een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, loopt hij het risico vervolgd te worden door de officier van justitie. De officier van justitie bekijkt in hoeverre het noodzakelijk is om de verdachte te vervolgen. Indien de officier van ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Meineed

meineed

valse eed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/meineed

meineed

liegen voor de rechtbank vb: hij heeft meineed gepleegd toen hij dat zei
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=meineed

Meineed

[Maatschappijleer] liegen onder ede.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.