Zoek op

metafysica

de metafysica zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [meta'fizika] wijsgerige leer die het wezen van de stoffelijke werkelijkheid onderzoekt, maar niet uit de zintuiglijke waarneming ervan Synoniem:   bovennatuurlijke © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/metafysica

METAFYSICA

1) Bovennatuurkunde 2) Filosofie 3) Leer van het bovenzinnelijke 4) Wetenschap van de bovenzinnelijke verschijnselen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/METAFYSICA/1

Metafysica

Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de wetenschappen omdat die uitgaan van een zekere aanname over de aard van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica

Metafysica

[Aristoteles] - Onder de Metafysica van Aristoteles kan men twee dingen verstaan: Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden: == Interpretatie-probleem == Eén van de belangrijkste interpretatie-problemen van Aristoteles` metafysica is de vraag of we het over één of twee wetenschappen hebben. In het begin van boek Gam...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica_(Aristoteles)

metafysica

leer van het bovenzinnelijke
Jaar van herkomst: 1663 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Metafysica

Etymologisch betekent `meta`: na, voorbij en `fysica` betekent: natuurkunde, dwz. wetenschap van de eigenschappen van lichamen en van de verschijnselen in de natuur. Het woord `metafysica` (Gr. meta ta phusika, door Aristoteles na de fysica behandeld) krijgt daarom als definitie: `deel van de wijsbegeerte dat zich met de bovenzinnelijke gronden der...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10343

Metafysica

Uit het Grieks: ta meta ta phusika → wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen. (Van Dale).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

metafysica

leer van het bovenzinnelijke (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/metafysica

Metafysica

Discipline binnen de filosofie dat probeert de meest algemene, fundamentele beschrijving van de werkelijkheid te geven. Relevante vragen: wat voor dingen bestaan er in de werkelijkheid? Bestaat God? Wat is de tijd? Bestaat de wereld zoals wij die waarnemen? 2. De - vaak in een samenhangend werk beschreven - gedachten van een filosoof betreffende de...
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/metafysica.html

Metafysica

filosofische discipline die bestaat uit ontologie en wijsgerige kosmologie. Deze term wordt ook wel gebruikt in de betekenis van “studie van het bovennatuurlijke”, wat het fysieke overstijgt.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

metafysica

filosofie die zich bezighoudt met het bovennatuurlijke vb: alleen met behulp van de metafysica is dit vreemde verschijnsel te verklaren
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=metafysica

Metafysica

Uit het Grieks: ta meta ta phusika „_ wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen. (Van Dale).
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

metafysica

[Nederlands] bestuderen van het niet-zintuiglijk waarneembare
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/

metafysica

(Grieks: meta ta physica = wat na de natuur komt) De filosofische discipline die zich bezighoudt met de 'laatste dingen', die op zoek gaat naar de diepere gronden en de laatste doelen van het leven en de werkelijkheid. De naam is afkomstig uit de filosofie van Aristoteles. In zijn verzamelde werken volgden de boeken waarin de principes en de oorzak...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/metafysica
Geen exacte overeenkomst gevonden.