Zoek op

Middleware

Middleware omvat de systeemsoftware die de informatie-uitwisseling regelt tussen de cliënt-software en de software die de bedrijfsgegevens beheert. Vaak gaat het om gedistribueerde systemen en meerdere platformen. Het bouwen van middleware vraagt om diepgaande kennis van de problemen van communicatie, synchronisatie en distributie. Er steken vers...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Middleware

middleware

Verzamelnaam voor software die een tussenlaag vormt tussen applicaties en de onderliggende complexe infrastructuur, bijvoorbeeld een gedistribueerde databank. We onderscheiden RPC`s, MOM`s en ORB`s.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Middleware

Software die de data uit de RF-tags integreert in applicatiesoftware. Letterlijk betekent het `tussenlaag`, namelijk een softwarelaag die de communicatie verzorgt tussen twee onafhankelijke systeemcomponenten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Middleware

Software die de data uit de RF-tags integreert in applicatiesoftware. Letterlijk betekent het 'tussenlaag', namelijk een softwarelaag die de communicatie verzorgt tussen twee onafhankelijke systeemcomponenten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Middleware

software die ervoor zorgt dat software kan communiceren met software op een andere computer die met een ander systeem werkt
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Middleware

Software met een functie tussen applicatie en platform. Over het algemeen zorgt middleware ervoor dat verschillende programma's met elkaar kunnen praten
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Middleware

Software die gebruikt wordt om een applicatie aan een netwerk te koppelen. Het zit dus tussen (middle) het programma en het netwerk. Vaak is middleware een type netwerk authenticatie, of een manier om netwerk bronnen ter beschikking te stellen.
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.