Zoek op

mitochondrion

Meervoud: Mitochondriën Enkelvoud: mitochondrion ( Grieks van "mito" en "khóndrion" ). Ook wel: mitochondrium ( verlatijnste vorm), meervoud is dan mitochondriën of mitochondria. Mitochondriën zijn celorganellen die de in koolhydraten en vetten aanwezige energie overdragen aan ATP en zo ter beschikking stellen van energievragende reacties in de...
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

Mitochondrion

Een mitochondrion, mitochondrium (meervoud mitochondriën of mitochondria) is een staaf- of bolvormig celorganel, dat functioneert als energiecentrale van de cel. Een mitochondrion is meestal staafvormig en heeft een diameter van ongeveer 1 micrometer. Omdat mitochondriën de cel van energie voorzien, is er een verband tussen de energiebehoefte va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion

Mitochondrion

[tijdschrift] - Mitochondrion is een internationaal, aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijk tijdschrift over mitochondria. Het wordt uitgegeven door Elsevier namens de Mitochondria Research Society en verschijnt tweemaandelijks. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion_(tijdschrift)

Mitochondrion

Het gedeelte van de cel dat verantwoordelijk is voor de omzetting van voedingsstoffen in energie. Mitochondrieën worden ook wel de energiecentrales van het lichaam genoemd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

Mitochondrion

Onderdeel van de cel (= organel), waar de energieproductie plaatsvindt..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Mitochondrion

Cel-orgaantje (= organel) dat voor de energievoorziening van de cel zorgt. Iedere cel bevat meerdere mitochondriën.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Mitochondrion

Energieleveranciers van de cel.
Een mitochondrion haalt energie uit koolhydraten en vetzuren door ze af te breken. Energie die zo vrijkomt wordt voor tal van processen in de cel gebruikt. De afbraak van koolhydraten en vetzuren levert daarnaast ook nuttige bouwstenen op voor onderdelen van de cel.

Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004393.html

Mitochondrion

Energieleveranciers van de cel  Voor de uitvoering van alle celprocessen is energie nodig. Het mitochondrion is de energiecentrale van de cel, waarvan er honderden in iedere cel voorkomen. In het mitochondrion worden suikers en ander brandstoffen stapsgewijs afgebroken waarbij energie vrijkomt.
Bouw Het mitochondrion is ovaal van vorm en bes...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004626.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.