Zoek op

MONADEN

1) Kernzielen 2) Puntdiertjes
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONADEN/1

Monaden

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. mv. (wisk., [in de wijsbegeerte] ) eenheden, ondeelbare stof-bestanddeelen; [in de natuurlijke historie] ) [zeker, zekere] microskopische infusiediertjes.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Monaden

Let op: Spelling van 1858 eenheden, geheel eenvoudige en ondeelbare bestanddeelen der ligchamen, waaruit, volgens Leibnitz, alle ligchamen zamengesteld zijn; desgelijks zeer kleine in de vloeistoffen zich bevindende diertjes, die slechts door de sterkste vergrootglazen kunnen ontdekt worden....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Monaden

(Leibniz)De talloze substanties waaruit de werkelijkheid volgens Leibniz bestaat. Ze zijn immaterieel en hebben onderling geen enkele wisselwerking.God is de hoogste monade het heeft de andere met elkaar in harmonie geschapen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134
Geen exacte overeenkomst gevonden.