Zoek op

Morfosyntaxis

Morfosyntaxis is het deelgebied van de theoretische taalkunde waarin de samenstellende delen van fraseologische eenheden - met name zinnen en zinsdelen - tegelijkertijd wat betreft hun morfologische kenmerken als wat betreft hun hiermee rechtstreeks samenhangende syntactische functie worden geanalyseerd. Het verschil tussen gewone morfologie en de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Morfosyntaxis

morfosyntaxis

beschrijft de taalstructuren van zinnen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/m.html

Morfosyntaxis

Het toepassen van morfologie op woorden om syntactisch correcte zinnen te krijgen. Een werkwoord moet bijvoorbeeld vervoegd worden om een syntactisch correcte zin te krijgen.
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx
Geen exacte overeenkomst gevonden.