Zoek op

museum

het museum zelfst.naamw.Uitspraak:   [myˈzejʏm] Verbuigingen:   museum|s, mu|sea (meerv.) gebouw waar waardevolle dingen worden bewaard en tentoongesteld Voorbeelden:   `museum voor moderne kunst`, `gemeentemuseum` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/museum

MUSEUM

1) Bewaarplaats voor kunstwerken 2) Cultureel gebouw 3) Expositiegebouw 4) Gebouw 5) Gebouw met een permanente expositie 6) Gebouw met permanente expositie 7) Gebouw met vaste en wisselende exposities 8) Gebouw voor kunst 9) Hangplek 10) Kabinet 11) Kunstinstelling 12) Kunstkabinet 13) Kunstzaal 14) Permanente expositie 15) Plaats waar kunst wordt ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MUSEUM/1

Museum

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie. == Herko...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Museum

museum

•een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde tentoongesteld worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/museum

Museum

Een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=3000

museum

tentoonstellingsgebouw
Jaar van herkomst: 1770 (WNT vergruizen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Museüm

Let op: Spelling van 1858 een muzentempel, eene plaats, aan de schoone kunsten en wetenschappen gewijd, waar geleerden plegen te vergaderen; ook een kunstkabinet; insgelijks eene studeerkamer
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Museum

gebouw waarin kunstwerken worden bewaard, bestudeerd en tentoongesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

museum

tentoonstellingsgebouw (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/museum

museum

plaats waar kunst tentoongesteld wordt vb: we keken in het museum naar schilderijen van Rembrandt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=museum
Geen exacte overeenkomst gevonden.