Zoek op

Nettovermogenswaarde

Onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van de onderneming of bedrijfsactiviteit. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/nettovermogenswa

Nettovermogenswaarde

Dit is de boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van de onderneming of bedrijfsactiviteit.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/nettovermogenswaarde

Nettovermogenswaarde

De waardering van de activa en de passiva van een deelneming in een andere onderneming overeenkomstig de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen activa en passiva [euro] {Externe Verslaggeving}. Dit leidt doorgaans tot een verschil op basis van de verwervingsprijs van de aandelen, alsmede van de beurswaarde en de intrinsieke waarde....
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.