Zoek op

Nettowinstmarge

De nettowinst van een bedrijf uitgedrukt in procenten van de omzet; hoe hoger de marge des te beter de winstgevendheid van het bedrijf.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/nettowinstmarge

Nettowinstmarge

De nettowinst uitgedrukt in de omzet. Formule: (nettowinst / omzet) x100%. Zie ook `Kengetallen`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.