Zoek op

noodverordening

staatsrecht: verordening in geval van een noodtoestand; algemeen verbindend voorschrift, uitgaande van de burgemeester, in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/noodverordening

Noodverordening

Een noodverordening kan in Nederland door een burgemeester of gezaghebber worden vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening moet vervolgens worden bekrachtigd door de gemeenteraad of eilandsraad. Indien de gemeente- of eilandsraad weigert de noodverordening te bekrachtigen, kan de burgemeester ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodverordening
Geen exacte overeenkomst gevonden.