Zoek op

Nulhypothese

Een nulhypothese is een stelling dat er geen verband is tussen twee verschijnselen of dat een gevonden afwijking statistisch toeval is. De bedoeling van het onderzoek is bewijzen te vinden dat de nulhypothese verworpen moet worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Nulhypothese

Synoniem: null hypothesis (Eng)
De nulhypothese (H0) is een exacte, kwantitatieve uitspraak over een parameter van de populatie. In de statistische toets wordt deze hypothese vervolgens wel of niet verworpen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.