Zoek op

Obscuritas

Onverstaanbaarheid, bijvoorbeeld door een overdreven gebruik van brevitas Vandaar het gezegde: `brevis esse laboro, obscurus fio` (wanneer ik mij inspan om kort te zijn, word ik onduidelijk)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm

obscuritas

Term uit de retorica voor een tegen de helderheid (perspicuitas) indruisende fout, de duisterheid. Deze kan door verschillende oorzaken ontstaan. De meest voorkomende zijn een te ver doorgevoerde brevitas...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.