Zoek op

oligarchie

staatsrecht: regering van slechts weinig personen die behoren tot de bevoorrechte klasse. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oligarchie

oligarchie

de oligarchie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [olixɑr'xi] Verbuigingen:   oligarchie|ën (meerv.) regering die is gevormd uit een kleine groep rijke en invloedrijke personen en die alle macht heeft © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'oligarch...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oligarchie

oligarchie

(Grieks: oligos = weinig, archein = heersen) Dus regeren door enkelen. De term is afkomstig uit de Politeia van Plato en vormt een van zijn drie slechte regeringsvormen. Voorbeelden van oligarchieën waren de Griekse stadstaten Athene en Sparta gedurende bepaalde perioden van hun bestaan. Hetzelfde geldt voor de Hollandse steden tijdens de Republie...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/oligarchie

OLIGARCHIE

1) Bestuursvorm 2) Familieregering 3) Heerschappij van weinigen 4) Regering door weinigen 5) Regering van enkele voorname lieden of families 6) Regering van personen uit enkele voorname families 7) Regering van voornamen 8) Regering van weinig personen 9) Regering van weinigen 10) Regeringsvorm 11) Staatsvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OLIGARCHIE/1

Oligarchie

regering ,die uit weinig personen bestaat.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Oligarchie

Bij een oligarchie (Oudgrieks: ολιγος (oligos) = `weinig` en αρχειν (archein) = `heersen`) is de macht in handen van een kleine groep mensen. Deze mensen kunnen te onderscheiden zijn door onder andere hun koningschap, rijkdom, familiebanden, educatie of prestige. In een oligarchie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de auto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie

Oligarchie

het bestuur in de handen van weinigen-slechts enkelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

oligarchie

regering van weinige personen of families (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oligarchie

Oligarchie

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Regeringsvorm waarbij een kleine groep de macht uitoefent en deelname van anderen uitsluit.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

oligarchie

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - regering van een kleine groep personen uit de hogere klassen waarin buitenstaanders niet kunnen doordringen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Oligarchie

een situatie waarbij een vrij kleine groep, behorende tot de hoogste stand en klasse, elkaar de beste banen bezorgt, waardoor iemand die niet tot deze groep behoort niet de kans krijgt in aanmerking te komen voor hoge functies. Deze situatie deed zich in Indië vooral in de 18e eeuw voor, waarbij men wel zorgde dat door huwelijkspolitiek die groep ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.