Zoek op

onderinstromers

Onderinstromers zijn neveninstromers in de kleutergroepen: kinderen die uit het buitenland in Nederland komen wonen, die geen of onvoldoende Nederlands spreken en die instromen in basis- en voortgezet onderwijs (vo).
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Onderinstromers

Abstract: Meertalige kinderen die al vanaf de kleutergroep op een Nederlandse school zitten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.