Zoek op

ontologie

rechtsfilosofie: leer van de werkelijkheid, waarin met name de vraag aan bod komt hoe iets `is`. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ontologie

ontologie

rechtsfilosofie: leer van de werkelijkheid, waarin met name de vraag aan bod komt hoe iets `is`. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ontologie

ontologie

Leer van het Zijn. De tak van de metafysica die zich richt op het Zijn in het algemeen, op de fundamentele eigenschappen van de werkelijkheid en de verschillende verschijningsvormen van het Zijn. Nadat de ontologie in de moderne filosofie aan belang had ingeboet, bliezen Martin Heidegger , vooral met zijn hoofdwerk Sein und Zeit (1927), en Jean-Pau...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/ontologie

ontologie

de ontologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔntolo'xi] deel van de filosofie dat alle bestaande dingen in categorieën probeert onder te brengen filosofie Synoniem:   zijnsleer © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ontologie' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ontologie

ONTOLOGIE

1) Leer van de algemene eigenschappen van de dingen 2) Leer van het zijn 3) Wezenleer 4) Wordingsgeschiedenis 5) Wordingsleer 6) Zijnsleer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTOLOGIE/1

Ontologie

Ontologie of zijnsleer is een tak van de metafysica die zich bezighoudt met het zijn, inclusief theorieën over de aard van en soorten zijn. Monistische ontologieën menen dat er slechts één zijn is, zoals in de theorie van Spinoza dat God of Natuur de enige materie is. Pluralistische ontologieën vinden dan weer dat er geen eenheid is in het zij...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_ontologie.htm

ontologie

•de tak van de metafysica die zich bezig houdt met het bestuderen van de aard van het bestaan of het zijn.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ontologie

ontologie

Term uit de filosofie voor de ‘zijnsleer’, overgenomen in de literatuurwetenschap door Roman Ingarden ter typering van zijn eigen theorie over de vraag ‘hoe bestaat het literaire werk en hoe kunnen wij het kennen?’ Behalve aan de ontologie raakte Ingardens probleemstelling ook aan de epistemologie (kenleer).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Ontologie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] leer van de eigenschappen der dingen; leer der onderwerpen van het menschelijk denkvermogen.
*...STATICA, v. [geen meervoud] evenwigtsleer.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

ontologie

leer van het zijn
Jaar van herkomst: 1799 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ontologie

Let op: Spelling van 1858 Gr., leer der natuur; kennis van alle dingen in het algemeen; grondwetenschap (een gedeelte der bovennatuurkunde). Ontologisch bewijs van het bestaan Gods is dat bewijs, hetwelk uit het begrip van het allervolkomenste wezen afgeleid wordt. Ontotheologie, de bovennatuurkundige g...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ontologie

Tak van de metafysica die zich bezighoudt met de aard en de relaties van het zijn.
Categorie: Vakgebieden > metafysica.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Ontologie

Vanaf de 18e eeuw hield de metafysica zich bezig met de meest fundamentele vragen in alle wetenschappelijke gebieden. Hierbij onderscheidde men ontologie van de bijzondere fysica.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

ontologie

zijnsleer, bepaalde filosofische leer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ontologie

Ontologie

Leer van het zijnde, het zijn van het geheel van de dingen (zijnden) Etymologie (gr) óntos = van het zijnde, logos = woord, leer
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/ontologie.html

Ontologie

filosofische leer over de soorten zijnden en hun onderlinge verhoudingen
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Ontologie

(v) [Fr., gevormd van Gr. On (zijnde) + -logica (verhandeling)], (eig.) leer van het zijn, leer van de algemene eigenschap der dingen, leer der onderwerpen van het menselijk denkvermogen; ..
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontologie

A formal, machine-readable specification of a conceptual model, in which concepts, properties, relationships, functions, constraints, and axioms are all explicitly defined.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontologie

Een document of bestand waarmee op formele wijze de relaties tussen termen wordt beschreven. Een ontologie bestaat uit een taxonomie met concluderende regels.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontologie

Een formele machineleesbare specificatie van een conceptueel model, waarin concepten, eigenschappen, relaties, functies, voorwaarden en axioma's expliciet zijn beschreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontologie

Een vocabularium van alle woorden waarvan de onderlinge relaties vast te leggen zijn samen met een aantal regels voor gevolgtrekkingen en logica.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontologie

Ontologie is de studie van categorieën binnen een domein en vormt een logische basis voor een wetenschappelijke benadering van de weergave van kennis.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.