Zoek op

Oosterbos

Het Oosterbos is een bos van circa 250 hectare ten oosten van de Drentse plaats Emmen. Het Oosterbos is aangeplant in de zeventiger jaren van de 20e eeuw door Staatsbosbeheer in het kader van de herinrichting van de Veenkoloniën. Het bos is grotendeels aangeplant op niet afgegraven hoogveen. Door het verhogen van het grondwaterpeil wordt getracht...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterbos

Oosterbos

Loofbos met enkele heidevelden, in 1970 en volgende jaren door Staatsbosbeheer aangelegd op restanten hoogveen (ca. 250 ha) benoorden Klazienaveen, als onderdeel van het landschapsplan voor de Veenkoloniën.
Het bosgebied strekt zich uit over een lengte van ca. 5 km. In enkele delen is plastic folie in veendammen aangebracht, om de hoogveen...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Oosterbos
Geen exacte overeenkomst gevonden.