Zoek op

outputgap

Dit is het verschil tussen de feitelijke productie in een land en de maximaal mogelijke productie, de productiecapaciteit. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=outputgap

Outputgap

De outputgap is een indicator voor de stand van de conjunctuur van een land. Het is het procentuele verschil tussen het feitelijke en structurele bruto binnenlands product (bbp). Een negatieve outputgap betekent dat het feitelijke bbp kleiner is dan het structurele bbp (dit is het bbp waarbij de arbeidsmarkt en goederenmarkt in evenwicht zijn). Bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Outputgap
Geen exacte overeenkomst gevonden.