Zoek op

Overliquiditeit

Situatie waarbij een bedrijf veel meer liquiditeiten heeft dan nodig is voor de normale bedrijfsuitoefening.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/overliquiditeit

Overliquiditeit

Wanneer de liquiditeiten binnen een onderneming tov zijn vereisten te hoog zijn spreekt men van overliquiditeit. De liquiditeiten van een onderneming behoren tot de activa die op hun beurt door de passiva gefinancieerd worden. Men probeert de liquiditeiten van een onderneming steeds zo laag mogelijk te houden maar juist voldoende hoog om de onderne...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/overliquiditeit/
Geen exacte overeenkomst gevonden.