Zoek op

Paraphrase

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), omschrijving, breede verklaring; [figuurlijk] wijdloopigheid. -REN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik paraphraseerde, heb geparaphraseerd), in het breede omschrijven.
*...PHRAST, m. (en), omschrijver, kantteekenaar (van klassieke werken).
*...PLUIE, v. (n), regenscherm.
*...SI...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Paraphrase

Let op: Spelling van 1858 Fr., paraphrasis, Lat., verklarende omschrijving eener stelling, spreuk, enz. met andere woorden. Paraphraseren, verklaren, omschrijven. Paraphrast, een omschrijver van eenig geschrift; een uitlegger, Paraphrastisch, omschrijvend, verklarend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.