Zoek op

Pliëren

Let op: Spelling van 1858 plier, Fr., buigen, vouwen; (krijgsk.) wijken, deinzen; zich onderwerpen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.