Zoek op

Predestinatieleer

Christelijk leerstuk dat het lot van mensen door God is voorbeschikt, hetzij dat zij zijn uitverkoren tot eeuwig heil, hetzij veroordeeld tot eeuwige verdoemenis. Deze leer werd in aangescherpte vorm een van de centrale leerstukken van het calvinisme. Tegenover de predestinatieleer staat de leer van de wilsvrijheid van de mens.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

predestinatieleer

[Geschiedenis] De leer van de predestinatie betreft Gods besluit tot schepping en onderhoud van de schepping; ook de bestemming van ieder mens en de daarmee samenhangende uitverkiezing wordt tot de predestinatie gerekend.
Gevonden op https://quizlet.com/121399599/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.