Zoek op

Prijsstelling

in de uitdrukking `verkoop tegen prijsstelling`, dat is tegen door Heren XVII vastgestelde prijzen [ook: prijsering; zie ook: stok].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Prijsstelling

methode van prijsbepaling. De volgende methoden zijn te onderscheiden: Cost-plus pricing: de kostprijs wordt verhoogd met een vast percentage; Target-profit pricing: de prijs wordt vastgesteld op basis van voorgecalculeerde winst; Prijsstelling op basis van de door de koper gepercipieerde waarde; Prijsstelling op basis van de prijzen van de co...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Prijsstelling

Vaststelling van de verkoopprijzen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.