Zoek op

privilege

vermogensrecht: bevoorrechte vorderingen. Bijv. vordering op bepaalde goederen wegens kosten van behoud; vordering van een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/privilege

privilege

het privilege zelfst.naamw.Uitspraak:   [priviˈleʒə] Verbuigingen:   privilege|s (meerv.) het recht op iets bijzonders dat je mag of krijgt Voorbeeld:   `Het is het privilege van de burgemeester om Sinterklaas welkom te heten.`Synoniem:   voorre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/privilege

PRIVILEGE

1) Bijzonder recht verlenen 2) Gunst 3) Handvest 4) Handvest of vrijheid 5) Octrooi 6) Recht opvoorrang 7) Recht van voorrang 8) Recht van weinigen 9) Schutsbrief 10) Uitzonderingsrecht 11) Voorrecht 12) Vrijdom 13) Vrijheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRIVILEGE/1

privilege

een bijzonder recht of vrijheid welk de landsheer verleende aan zijn leenmannen steden etc.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Privilege

[luchtvaart] - Privilege was het frequent flyer program van Brussels Airlines. Het had drie niveaus: De `core partners` van Privilege waren Hertz (autoverhuur), American Airlines en British Airways. In 2009 kregen Privilege Gold en Platinum-leden toegang tot de voordelen van het Lufthansa Miles & More-programma. Het Privile...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Privilege_(luchtvaart)

Privilege

[recht] - Een privilege is een recht dat aan een persoon, een groep personen of een organisatie wordt toegekend om deze meer of andere rechten te geven dan waarop men normaal aanspraak maakt. Men verkrijgt een voorrecht. De term privilege komt uit het Latijn. In de Middeleeuwen werden privileges vaak in een plechtige oorkon...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Privilege_(recht)

Privilege

Bijzonder recht of voorrecht, door de soeverein toegekend aan bijzondere personen of groepen van persoenen (bijvoorbeeld adel, geestelijkheid, steden en gilden).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

privilege

privilege; (voor)recht; immuniteit; onschendbaarheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

privilege

voorrecht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/privilege

privilege

een bijzonder recht voor bepaalde personen of groepen vb: keuzevrijheid is een privilege voor volwassenen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=privilege

privilege

[Nederlands] voorrecht
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.