Zoek op

RFID

Radiofrequency Identification Devices
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11029

RFID

RFID is de afkorting van Radio Frequency Identification, een techniek om via radiostraling objecten te identificeren. Aangezien radiostralen door verpakkingen, textiel, hout, glas en muren heen gaan en grote afstanden kunnen overbruggen, kan men met RFID-techniek dus objecten identificeren zonder dat deze in het zicht zijn. Een RFID opstelling vere...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/RFID

RFID

Radio Frequency identification, op afstand uitleesbare radiografische streepjescode; zie PCM dec 03
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

RFID

RFID is een technologie die gebruikt wordt om door middel van radiofrequenties informatie uit chips uit te lezen. RFID kan gezien worden als de opvolger van de barcode technologie. De chips zijn opgenomen in RFID-labels of RFID-tags. Zo’n label bestaat uit een chip en een antenne. Een RFID systeem bestaat uit de combinatie van RFID-labels en een l...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.