Zoek op

RATIONALISERING

1) Beredenering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RATIONALISERING/1

Rationalisering

[psychologie] - Rationalisering is een psychisch afweermechanisme. Het verschijnsel treedt op als iemand onverwerkte gevoelens heeft en door verstandelijk en onderbewust redeneren tot een rechtvaardiging van zijn acties probeert te komen. Men tracht dus te bewijzen dat het gedrag rationeel en gerechtvaardigd is en vandaar w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rationalisering_(psychologie)

Rationalisering

[sociologie] - Rationalisatie of rationalisering in de sociologie is de overgang van een traditionele naar een rationele samenleving. Daarbij wordt de werkelijkheid in toenemende mate gesystematiseerd en geordend om de beheerbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Het handelen gebeurt steeds meer op basis van de rede in ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rationalisering_(sociologie)

rationalisering

[Maatschappijleer] het steeds verder ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken
Gevonden op https://quizlet.com/103392782/begrippen-maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.