Zoek op

Realisatiebeginsel

Het realisatiebeginsel is een economisch principe dat zeer nauw samenhangt met het voorzichtigheidsbeginsel. Zij kaderen in een aantal principes die erop gericht zijn boekhouden zo relevant en eerlijk mogelijk te houden. Het beginsel houdt in dat waardevermeerderingen (winsten) van jaarrekeningposten slechts in het resultaat tot uiting mogen worde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Realisatiebeginsel

Realisatiebeginsel

Winst mag worden genomen wanneer de goederen zijn geleverd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179
Geen exacte overeenkomst gevonden.