Zoek op

redundancy

overmaat aan informatie
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/r.html

Redundancy

Bewust ingebouwde overtolligheid. De mate waarin een systeem of proces het falen van elementen of stappen kan verdragen zonder dat het gehele systeem faalt. Meestal wordt gekozen voor een dubbele uitvoering: het kunnen landen van een vliegtuig op één motor, het verplichte reservewiel van een auto, profylactisch antibioticagebruik.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Redundancy

In een dedundant systeem, kan men een deel van het systeem verliezen (door defect of zo) zonder dat het systeem stop te werken zoals het hoort. Vaak wordt dit gedaan door bepaalde onderdelen dubbel (of meer) uit te voeren. Bij redundancy is vaak de afweging van belang tussen kosten en zekerheid.
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.