Zoek op

Regoliet

Regoliet is de laag los (ongeconsolideerd), vaak verweerd materiaal aan het oppervlak van een planeet. Het kan bestaan uit brokken gesteente, puin, mineralen en allerlei ander los materiaal. Regoliet ligt bovenop vast, geconsolideerd materiaal, dat bedrock genoemd wordt. De grens tussen de bedrock en de regoliet is het verweringsfront. De term wer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Regoliet

Regoliet

Een fijnkorrelige en heterogene laag die het vaste rotsachtige oppervlak van een astronomisch object bedekt. Het gaat om verweerd materiaal. Op hemellichamen zonder atmosfeer, zoals de maan, ontstaat regoliet vooral door de erosie van gesteenten door kosmische straling en voortdurende inslagen van micrometeorieten.
Gevonden op http://www.astronova.nl/r.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.