Zoek op

Remonstranten

Zie in het hoofdstuk Nederlandse geschiedenis: 1500 -1813.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/christendom/remonstranten

Remonstranten

Godsdienstige groepering, ontstaan tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), die haar naam ontleende aan een remonstrantie (verzoekschrift) met vrijere opvattingen over de Calvinistische predestinatieleer. Zij werden ook Arminianen genoemd naar de Leidse hoogleraar Jacobus Arminius (1560-1609). Hun denkbeelden werden door de Synode van Dordrecht...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-1500-1813/remons

Remonstranten

De remonstranten (of de Remonstrantse Broederschap) zijn een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 17e eeuw. ==Ontstaan== De Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de 16e eeuw. De kerk is ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse reformatie. Voorgangers van deze stroming zijn Desiderius Erasmus (1...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten

Remonstranten

Let op: Spelling van 1858 tegensprekers; eene godsdienst-partij van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Remonstrantie, remonstratie, remonstratio, Lat., tegenvoorstelling, tegenwerping, bijzonder het, op de Dordrechtsche synode, door de aangeklaagden ingeleverde tegenschrift, waarvan zij den naam van Re...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Remonstranten

[Geschiedenis] Godsdienstige groepering in 17de eeuw. Tegenstander predestinatieleer (Je hebt invloed of je in de hemel/hel komt.)
Gevonden op https://quizlet.com/121399599/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.