Zoek op

renunciatie

financiële zaken consumenten en producenten: afstand doen van. In het verzekeringsrecht is een ~ een polisbeding waarin ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=renunciatie

RENUNCIATIE

1) Afstanddoening 2) Ontzegging 3) Opschorting 4) Opzegging 5) Opzegging van een zaak 6) Verwerping
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RENUNCIATIE/1

Renunciatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), ontzegging, het opgeven, afstand.
*...CIËREN, ow. zie RENONCEREN.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Renunciatie

Let op: Spelling van 1858 weigering, afstand, ontzegging. Renunciatio successionis, Lat., afstand van de nalatenschap. Renunciatio litis, Lat., de opheffing van het gevoerde proces. Renunciëren, weigeren, ontzeggen; ook afzien, afstand doen, b.v. van eene zaak; in het kaartspel, de kleur niet bijspelen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

renunciatie

het afzien van een recht, meestal op bijvoorbeeld onroerend goed of een nalatenschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Renunciatie

Het woord renunciatie komt van het Franse renonciation. d.w.z. het afstand doen van iets, met andere woorden terzijdestelling, in casu van een bepaald wetsartikel. ~ Zie ook: Renunciatieclausule.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Renunciatie

Het doen van afstand van een recht. Zo wordt bij diverse verzekeringsvormen (brand-, machinebreuk-, computerverzekeringen) gerenuncieerd aan artikel 249 Wetboek van Koophandel (NBW 7.17.2.8)' dat de verzekeraar het recht geeft om schade, die voortvloeit uit eigen gebrek of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaak, niet te vergoeden. Soms is ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.