Zoek op

representativiteit

ondernemingsrecht: een indruk geven van. Bijv. organisaties worden op hun ~ getoetst;de mate waarin een steekproef of deelverzameling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/representativiteit

representativiteit

de representativiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [reprezɛntativi'tɛit] mate waarin iets representatief is Voorbeeld:   `de representativiteit van een steekproef voor een wetenschappelijk onderzoek` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/representativiteit

representativiteit

Geschiktheid om de winkel te vertegenwoordigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Representativiteit

Mate van waarschijnlijkheid dat de uitkomsten van een onderzoek van toepassing zijn op alle volgende overeenkomstige steekproeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Representativiteit

Een steekproef moet representatief zijn. Representativiteit wordt verkregen wanneer: 1) alle elementen van de populatie een gelijke kans hebben in de steekproef te worden opgenomen;
2) de mate van ongelijkheid in de kansen voor de verschillende groepen elementen nauwkeurig bekend is ingeval het vorige punt niet opgaat (selecte steekproef, scheve...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Representativiteit

Een eenheid die in zijn kenmerken een groep of een groter geheel vertegenwoordigt. Deze eenheid weerspiegelt de karakteristieken en/of de aard van een groter geheel, en maakt het daardoor mogelijk te generaliseren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

representativiteit

[Politiek] de mate waarin standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers overeenkomen met wat de kiezers voor ogen staat
Gevonden op https://quizlet.com/12956501/pb-hoofdstuk-2-nederland-een-rechtsstaat-en-de
Geen exacte overeenkomst gevonden.