Zoek op

resonantie

de resonantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rezo'nɑn(t)si] Verbuigingen:   resonantie|s (meerv.) het weerklinken of weergalmen (van geluid) Voorbeeld:   `resonantie bij muziekinstrumenten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reson...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/resonantie

RESONANTIE

1) Echo 2) Emotionele meebeleving 3) Galm 4) Geluidsweerkaatsing 5) Het meeklinken van de toon 6) Het meetrillen 7) Klankweerkaatsing 8) Meetrilling 9) Muziekterm 10) Nagalm 11) Naklank 12) Ontvankelijkheid 13) Respons 14) Weergalm 15) Weerkaatsing 16) Weerkaatsing van het geluid 17) Weerklank
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RESONANTIE/1

Resonantie

[natuurkunde] - Resonantie (Latijn: resonare, weerklinken) is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp zal bij een ander voorwerp resonantie teweegbrengen, als dit voorwerp met de trillingen gaat meetrillen, sterker dan men op grond van de aanstoting zou verwachten (de trilling vindt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Resonantie_(natuurkunde)

Resonantie

[scheikunde] - Chemische resonantie of mesomerie is een manier om de elektronendistributie weer te geven bij bepaalde moleculen en samengestelde ionen die niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven kunnen worden. Men spreekt dan over deeltjes met gedelokaliseerde elektronenparen. Een dergelijk molecuul of sa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Resonantie_(scheikunde)

resonantie

trillingsvorm waarbij de materie deeltjes bewegen met minimaal energie verbruik ( zie ook 8.3.1.6)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/r.html

resonantie

het meetrillen
Jaar van herkomst: 1502 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Resonantie

Gedwongen trilling waarbij de aanstoot-frequentie dicht bij de eigenfrequentie ligt, resulterend in grote uitwijkingen.
Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

Resonantie

(Resonantie, Opslingering, Resonance) Resonantie is de eigenschap dat bij bepaalde frequenties de afhankelijke grootheid sterk toeneemt (opslingert) bij gelijkblijvende sturende grootheid. Een ander kenmerk is dat een constructie nog even naklinkt terwijl de bron als verwijderd is. Dit naklinken kan zowel akoestisch als elektrisch. Resonantie komt ...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Resonantie

Weerkaatsing van het geluid waardoor dat geluid versterkt wordt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11144

Resonantie

- 1. Versterking van de afsnijfrequentie (cut-off) van een filter, waardoor bij hoge resonantiewaarden zelfs een sinustoon op die frequentie kan ontstaan.2. Afwijkingen van een rechte frequentiekarakteristiek die veroorzaakt worden door grootte, vorm of constructie van een ruimte of behuizing.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Resonantie

de aanstotingsfrequentie komt overeen met de eigenfrequentie van de constructie
Gevonden op https://www.mp.nl/sites/all/files/publicaties/Begrippenlijst.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.