Zoek op

Risicopremie

De premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren (de `risicopremie`) ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Risicopremie

RISICOPREMIE

1) Verzekeringsterm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RISICOPREMIE/1

Risicopremie

1.De premie die verschuldigd is voor een overlijdensrisicoverzekering. 2. Het deel van de
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Risicopremie

Het geëiste rendement op een belegging of investering minus de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen). De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt vaak gebruikt bij de analyse van obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Risicopremie

De premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren (de `risicopremie`) en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen (de `spaarpremie`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Risicopremie

Risicopremie is de premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen (de `spaarpremie`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Risicopremie

Extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan gemiddeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Risicopremie

Extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan gemiddeld. Het is de premie voor een risicodekking.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/risicopremie

Risicopremie

(1) Premie die de verzekeraar aanwendt voor de dekking van het risico dat hij heeft overgenomen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Risicopremie

(2) Risicopremie is een deel van de totale premie voor een meeverbonden levensverzekering, die dient om het overlijdensrisico te verzekeren. Daarnaast wordt een deel van de totale premie aangewend om de aflossing bij elkaar te sparen (spaarpremie). Zie ook `Spaarpremie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Risicopremie

Risicopremie is het rendement dat een belegger op een belegging of investering eist minus de risicovrije rente. Met de risicopremie ziet een belegger hoe hoog de vergoeding is voor het lopen van risico op een belegging. De risicopremie wordt veel gebruikt bij de analyse van obligaties.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/r.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.