Zoek op

Risicospreiding

Het aanhouden van aandelen in verschillende bedrijven en - of verschillende bedrijfstakken of beleggingsvormen, om het risico van koersfluctuaties te beperken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Risicospreiding

Het aanhouden van aandelen in verschillende bedrijven en -of verschillende bedrijfstakken of beleggingsvormen, om het risico van koersfluctuaties te beperken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/risicospreiding
Geen exacte overeenkomst gevonden.