Zoek op

Ritenstrijd

De Ritenstrijd (ca 1645 – 1742) was een langdurig meningsverschil tussen de jezuïeten en een tweetal andere ordes, die der dominicanen en franciscanen over de vraag of het wenselijk was bepaalde westerse kerkelijke rituelen aan te passen aan gewoontes in missiegebieden. In de Ritenstrijd speelden ook nationale belangen een rol. Veel jezuïeten ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ritenstrijd

Ritenstrijd

Langdurig meningsverschil tussen de jezuïeten en andere ordes, zoals die der dominicanen en franciscanen in de 17e en 18e eeuw over het al of niet in missiegebieden aanpassen van westerse kerkelijke rituelen aan plaatselijke en landelijke gewoontes. De jezuïeten waren vóór aanpassing maar werden in 1744 door paus Benedictus in het ongelijk gest...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.