Zoek op

RoHS

Restriction of Hazardous Substances
Gevonden op http://milieu.defolter.nl/pages/afkortingen.htm

RoHS

Het begrip RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Dit is een EU-richtlijn waarvan de volledige Nederlandse titel luidt: Richtlijn 2002-95-EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrisc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/RoHS

RoHS

Restriction of Hazardous Substances.
Een stukje Europese wetgeving dat het gebruik van potentieel gevaarlijke stoffen aan banden legt. Voor de elektronica industrie is het belangrijkste gevolg dat er geen lood meer gebruikt mag worden in soldeerverbi...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

RoHS

[Elektronica produktie] Afkorting van Restriction of Hazardous Substances
Gevonden op https://piek.nl/terminologie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.