Zoek op

Royalties

Financiële vergoedingen aan rechthebbende conform geldende overeenkomsten. Bijvoorbeeld licentieovereenkomst: de vergoedingen voor het gebruik van een octrooi. Deze vergoedingen betaalt de licentienemer aan de octrooihouder.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_
Geen exacte overeenkomst gevonden.